Monday, May 30, 2005

Sunday, May 29, 2005

شب

شب است و شراب و انتظار
صدای ساکت تلفن
چشم خواب و بیدار
و من
می دانم

Thursday, May 26, 2005

فاصله

دلم برای " سلام عزیز " گفتن تو تنگ شده

Sunday, May 22, 2005

خارج از موضوع


تست های فرهنگی هنری
هنرپيشه معروف سينما ؟
الف) محمدرضا گلزار
ب) محمدرضا علفزار
ک) محمدرضا گندمزار
ش) محمدرضا دشت
هنرپيشه مرحوم سينما ؟
الف) رضا ژيان
ب) رضا ماکسيما
ک) رضا فولکس
ش) رضا خاور
هنرپيشه مرحوم فيلم "ممل آمريکايي" ؟
الف) نعمت الله گرجي
ب) نعمت الله ساقه طلايي
ک) نعمت الله شيرين عسل
ش) نعمت الله مينو
هنرپيشه زن معروف سينما ؟
الف) هديه تهراني
ب) کادوي تهراني
ک) چشم روشني تهراني
ش) قابل نداره تهراني
بازيگر چشم روشن سينما و تلوزيون ؟
الف) پارسا پيروزفر
ب) فارسا فيروزپر
ک) پارسا پيروزپر
ش) فارسا فيروزفر
يکي از آهنگ هاي منصور ؟
الف) ديوونه
ب) ... خل
ک) منگل
ش) عجوج مجوج!
خشايار اعتمادي چه سبکي مي خواند ؟
الف) پاپ
ب) اسقف
ک) راهبه
ش) موبد
تست های ورزشی
مربي و بازيکن اسبق پرسپوليس ؟
الف) علي پروين
ب) علي شهين
ک) علي مهين
ش) علي دمبه
کشتي گير گردن کلفت ايران ؟
الف) عباس جديدي
ب) عباس قديمي
ک) عباس نيو
ش) عباس آپ تو ديت
تيم فوتبال آباداني ؟
الف) نفت آبادان
ب) بنزين آبادان
ک) گازوئيل آبادان
ش) استقلال اهواز
باشگاه انگليسي ؟
الف) ميدلزبرو
ب) ميدلزبيا
ک) ميدلزبودي حالا
ش) ميدلزپاشو برو گمشو
بازيکن بوسنيايي سابق بايرن مونيخ ؟
الف) حسن صالح حميدزيچ
ب) حميد صالح حسنزيچ
ک) حسن حميد صالحزيچ
ش) بابا چند نفر به يه نفر ؟؟؟
دروازه بان انگليس در جام جهاني ١٩٩٨ فرانسه ؟
الف) ديويد سيمن
ب) ديويد سيمثقال
ک) ديويد سيگرم
ش) ديويد سيتن
مهاجم سال هاي دور منچستر يونايتد ؟
الف) اندي کول
ب) اندي سرشانه
ک) اندي پشت بازو
ش) اندي مرسي هيکل
مهاجم تيم ملي هلند و آرسنال ؟
الف) دنيس برگکمپ
ب) دنيس اروين
ک) دنيس وايز
ش) دنيس تريکو
تست های علمی تفريحی

مساحت دايره چقدر است ؟
الف) ٢ متر
ب) ٥/٢ متر
ک) بيشتره
ش) صبر کن بپرسم
سرعت نور چقدر است ؟
الف) خوب است
ب) بد نيست
ک) شما چطوري ؟
ش) چه خبر ؟
کدام عبارت زير بايد فيلتر شود ؟
الف) cosx
ب) 2sin2x
ک) cotghx
ش) tg3x
کدام دانشمند جاذبه زمين را کشف کرد ؟
الف) نيوتن
ب) کيلوگرم
ک) متر بر مجذور ثانيه
ش) نيترات مس
ماري کوري کاشف چه بود ؟
الف) اورانيوم
ب) آلومينيوم
ک) آلمانيوم
ش) لوئي پاستور
در بيت زير چه صنعتي به کار رفته است ؟
"بي وفايي ، بي وفايي ، دل من از غصه داغون شده"

الف) ايهام
ب) صنعت نفت
ک) صنعت پتروشيمي
ش) صنعت آبکش سازي
شاعر قرن ده دوازده؟
الف) هاتف اصفهاني
ب) ابي اصفهاني
ک) اندي اصفهاني
ش) سياوش قميشي اصفهاني
فعل "خوردن" را صرف کنيد ؟
الف) چشم
ب) صرف شده
ک) ميل ندارم
ش) نوش جان


يکي از وسايل مربوط به فيزيک که در عينک ، تلسکوپ و ميکروسکوپ به کار ميرود ؟
الف) عدسي
ب) کاچي
ک) فرني
ش) لوبيا با دوغ
دانشمندي که بين بار الکتريکي و جرم الکترون ها و سرعت حرکت آنها رابطه اي نوشت ؟
الف) تامسون
ب) واشنگتني
ک) بمي
ش) شهسواري
شاخه اي از علم فيزيک ؟
الف) مکانيک
ب) باطري ساز
ک) بوسترساز
ش) کمک فنرساز
نويسنده "منطق الطير" کدام شاعر است ؟
الف) عطار نيشابوري
ب) نجار نيشابوري
ک) سمسار نيشابوري
ش) کوپن فروش نيشابوري
يکي از اشکال ماده ؟
الف) گاز
ب) يخچال
ک) بخاري
ش) ماشين ظرف شويي
نام ديگر اسيد فرميک ؟
الف) جوهر مورچه
ب) جوهر مورچه خوار
ک) جوهر پلنگ صورتي
ش) جوهر سرندي پيتي
نام گاز سرد کننده يخچال هاي قديمي ؟
الف) فرعون (فرئون)
ب) نمرود
ک) ابرهه
ش) خسرو پرويز
نام ديگر گازهاي بي اثر مثل هليم ، نئون و ... ؟
الف) گازهاي نجيب
ب) گازهاي سر به زير
ک) گازهاي باوقار
ش) کلا بچه هاي خوبي هستن

وقت شما به پايان رسيد . لطفا ماوس های خود را بالا بگيريد

Friday, May 20, 2005

پروشات

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد
احسان تو را شمار نتوانم کرد
گر بر تن من زبان شود هر مویی
یک شکر تو از هزار نتوانم کرد

Thursday, May 19, 2005

دریچه

تنها روزنه ای است که از درون آن نور را لمس خواهی کرد
مبادا سایه ای نور را از تو دریغ کند

Sunday, May 15, 2005

از وبلاگ نینا

.....ديدن دستی که مثلا از پنجره يک قطار بيرون آمده و تکان ميخورد و دورتر و دورتر ميشود..شايد يکی از بهترين و قابل تحمل ترين صحنه های جدايی باشد. همانقدر که تو توانسته ای به ايستگاه قطار بيايی و صاحب آن دست را تا درون قطار همراهی کنی و بعد منتظر بايستی تا قطار راه بيافتد و کم کم از ايستگاه فاصله بگيرد و تو شاهد آن دستی باشی که در هوا تکان ميخورد و دورتر و دورتر ميشود..حکايت از قابل پيش بينی بودن ماجرا ميکند..که وقتی ماجرايی قابل پيش بينی باشد طبعا کمتر ناراحت کننده است.به نظر من بدترين و غيرقابل تحمل ترين شکل جدايی اين است که دورتر و دورتر بشوی..اما هيچ چيز تکان نخورد! و اين غيرقابل پيش بينی ترين شکل جدايی است!اينکه در کنارش باشی ..انقدر که اگر دستت را دراز کنی به دستهايش برسی..نگاهش کنی ..لمسش کنی ..اما حسش نکنی
....دور باشد
....رفته باشد
....بی هيچ نشانه ای
....بی هيچ تکان دستی
....بی هيچ خدانگهداری

Friday, May 13, 2005

فردا

فردا از مرز 31 خواهم گذشت
پله سی و یکم را دور از خانواده و همپنان در نمی دانم بالا می روم
اما شناختم و دانستم که تو ، او و بعضی دیگر و من سمتمان کدام است
من می روم
و می دانم تا بلندای پریدن من
کسی به جرات نخواهد بود
و
همیشه در شکر خدا

Thursday, May 12, 2005

شب تا صبح

دیشب
مثل گذشته
تا صبح بیدار بودم و
کار خوب را دوباره تجربه کرد

Monday, May 09, 2005

شب و سقف

به سقف اتاق نگاه می کردم
خوابم نمی برد
در نقش سقف طرحی از همه چیز ظاهر شد
****
We enjoy the quiet
moments together.

Sunday, May 08, 2005

ستایش

از نمی دانم ها وقفه ای دور نیستم
هر شب
به ستایش می روم
و می پرسم از او
از نمی دانم ها
****
I now
understand exactly
what soul mate
means.

Wednesday, May 04, 2005

هدف یا وسیله

هر کسی می تواند هدف باشد ، وسیله باشد یا هم هدف باشد و هم وسیله. در هر صورت برای دیگری مفید است ولی بهای متفاوتی دارد. از تو که هر روز برای من توانستی هدف ، وسیله یا هر دو آنها باشی بسیار ممنون هستم
****
You're Pretty Good at emotional , communication ,
when you Want to be.

Monday, May 02, 2005

خدا در کنار من است

خدا در کنار من است
همیشه در ساکت ترین لحظات
و
روزها و شبهای بی خوابی
مرا از هوش می برد
و فقط شکر
و بودن
*****
You make me feel
precious, cherished,
and desired.

Sunday, May 01, 2005

آنچه که هست

به راستی
هر آنچه که هست می شود
از درون ماست
و تو می پنداری بر تو غالب است
باز هم چشمهای نشسته تار می بیند
مثل همیشه
*****

You'll try anything once
to see if you like it.