Monday, January 31, 2005

به همین نزدیکی

به همین نزدیکی
پرستش را با تو خواهم داشت
تکیه بده تا آخر
آمین
***
شکر

Sunday, January 30, 2005

آزمایش و یک ماه

آزمایش می دهم و یک ماه صبر می کنم
به امید خدا

Monday, January 24, 2005

همیشه شکر

همیشه شکر
او با ما است
********
چقدر مهربان

Sunday, January 23, 2005

امید دیدار

آرزو
مسافر
خاطرات
سرگردانی
رهایی
انتظار
وداع
چراغانی
تکامل
شادی
سماع
بازگشت دوباره
بوی پیراهن تو
فریاد
وصال
میدان خاطره ها
امید دیدار

Saturday, January 22, 2005

انتظار شیرین

تا پنجشنبه انتظار شیرین راتجربه می کنم
خدا بخواهد به آرزویم برسم، آمین

Wednesday, January 19, 2005

27 jan.- 10:20

به دعای همیشگی تو تا این روز خیلی محتاجم
امید به خدا

Tuesday, January 18, 2005

فردا

خدا برای ما فردا را قرار داد تا همان روز موعود باشد
شکرگزارم و فردا را برای خدا و تو پاس می دارم

Saturday, January 15, 2005

خدای ما همیشه مهربان است

همیشه در کنار تو به خاطر دارم که خدای ما همیشه مهربان است
برای ستایش او از تو شروع می کنم و با تو تا او خواهم رفت
برای بوسیدن تو هر لحظه دیر است

Wednesday, January 12, 2005

هدیه

وقتی خدا بخواهد برای شما هدیه ای بفرستد
آن را در مشکلی می پیچد
هرچه مشکل بزرگتر باشد
هدیه هم بزرگتر است

Tuesday, January 11, 2005

پایگاه

جایی دارم
گرم
پر شور
با آرامش
گرمای زمستانش
و
سرمای تابستانش خواهم بود

Monday, January 10, 2005

عکس قشنگت

عکس قشنگت
با پیراهن راه راه آبی
چشمان همیشه مهربان
زیبا

Sunday, January 09, 2005

صبحی بهتر

هیچ کلمه ای ندارم
برای وصف تو
پس در خاموشی می نویسم
وه که چه عریان است واژه من بی تو

Saturday, January 08, 2005

صبر تا آخر هفته

باز هم صبر
تا پنجشنبه
باز باید روزها را با صبر بگذرونم
اما ارزش داشتن تو را دارد
به امید خدا

Thursday, January 06, 2005

امروز

صبح با تو حرف زدم
برف می آید
دوستت دارم
خودم وبلاگم را نمی تونم ببینم
Orkut را هم نمی تونم ببینم
کارت تبریکت خیلی انرژی دارد
پس بازهم دوستت دارم
راستی هرجا که تو باشی همان جا وطن من است
هرچیزی را با تو و برای تو دوست دارم
جایی که نباشی ، خالی است
می بوسمت

Wednesday, January 05, 2005

دهکده

راه قدیمی
و دهکده
و چشمهای من
تنها در راه
ترانه تو
پاشا
نسترن
مهربانان همیشه
کارتها
تلفن
و
برگشت
خدا مهربان است

Tuesday, January 04, 2005

کمی انتظار

کمی انتظار
با امید
سپس شادمانی
پاینده باد
آمین

Monday, January 03, 2005

باید شاکر بود

شکر و منت خدا را که نعمت را بر من تمام کرد
صبحم با تو بود

Sunday, January 02, 2005

و من

و گفت
به صحرا شدم ، عشق باریده بود و زمین تر شده بود ، چنانکه پای مرد به گل زار فرو شود، پای من به عشق فرو شد

تذکره الاولیا - ذکر بایزید بسطامی
شیخ فرید الدین عطار نیشابوری

Saturday, January 01, 2005