Monday, February 28, 2005

دیروز

دیروز چیزی ننوشتم
امروز از دیروز می نوسیم
دیروز تمام روزهای قبلم بود
چند روز دیگر چی می نویسم

Saturday, February 26, 2005

درخت

باد بیایید
سرما باشد
آفتاب سوزان
هرچه باشد
استوارم

Wednesday, February 23, 2005

تولد

امروز تولدش است
پارسال کنار هم بودیم
قشنگ بود

Tuesday, February 22, 2005

Monday, February 21, 2005

صدای نزدیک شدن فاصله ها

می شنوم که نزدیکی به لطف او شدنی است
هم او ما را می آورد ، نگاه می دارد و دوست خواهد داشت
او
هم اوست که قدرت بودن به ما می دهد
به امید دیدارت
آمین

Wednesday, February 16, 2005

امروز

امروز را خیلی دوست دارم
پر از خبرهای خوب بود
اینجاست که می فهمم خدایی خوب
همایی خوب
نزدیکان و دوستانی خوب دارم
همیشه باید شاکر باشم
آمین

روز عشق مال تو نيست . روز عشق روز کساييه که گاه گاهي عشق رو کم ميارن. روز عشق مال اوناييه که خود خواهيهاي روز مرشون فرصت عشق ورزيدنو ازشون مي گيره. روز عشق روز من نيست. من هر لحظه عاشقم

Tuesday, February 15, 2005

شادی در چشمان ما

بازش کردیم
دور میز گرد حلقه زده بودیم
هوا سرد بود ولی من خیس عرق بودم
از شادی و عشقی که نوشته بودی چشمام تر شده بود
همه چیز را از ته دل دوست دارم
شکر

Monday, February 14, 2005

والنتاین

یک پاکت که با پست هوایی آمده
من بازش نمی کنم تا با بقیه بازش کنم
اما نمی دونی تو دلم چی میگذره
پیشم بودی ذره ذره می خوردمت
Love

Sunday, February 13, 2005

دوستت دارم

اندازش دستم نیست
یعنی نمی تونم با چیزی بسنجمش
اما آنقدر هست که من را
تا خدا
می رساند

Saturday, February 12, 2005

تو ، من ، یادگار

ای همراه من تنها با تو
تا اوج عشق هم پروازم
با قلب تو دلدار من هم آوازم
تو هم پای من
تنها با من هم آوایی
با درد من آشنایی
تکیه گاهی هم صدایی

ما فریاد عشق در قلب شب
دلگرمی عاشقهای بی صداییم
ما دل می بازیم دریا دریا
تا بیکران عاشقهای بی پرواییم

تو با من بمان ای مهربان
چون ماه شب در آسمان
بر من بتاب تا بیکران
مثل مهتاب
من تا مرز جان از عشقمان
می سوزم ای آرام جان
بر من بتاب تا کهکشان
مثل آفتاب

ما فریاد عشق در قلب شب
دلگرمی عاشقهای بی صداییم
ما دل می بازیم دریا دریا
تا بیکران عاشقهای بی پرواییم

ای تو رویای شبهای من
عشق رو ببین تو چشمای من
دستات رو تو دست من بگذار
در لحظه های دیـــــــدار

ما فریاد عشق در قلب شب
دلگرمی عاشقهای بی صداییم
ما دل می بازیم دریا دریا
تا بیکران عاشقهای بی پرواییم

ما فریاد عشق در قلب شب
دلگرمی عاشقهای بی صداییم
ما دل می بازیم دریا دریا
تا بیکران عاشقهای بی پرواییم

ما





Wednesday, February 09, 2005

والنتاین

با با من با این والنتاین چیکار کنم؟
!
تمام شد
چند روز مانده ؟
می بوسمت

Monday, February 07, 2005

صدای تو

صدای تو همیشه بار مدهوشی دارد
من
مست
با صدایت زنده ام
پیمان

Sunday, February 06, 2005

غریزه

بعضی دردها باعث قدرشناسی است
می دانم که بهتر از آن خواهم بود
می آید

Saturday, February 05, 2005

کمتر از یک ماه

قول داده است
پس عمل می کند

ما که هستيم ..؟؟؟

ما فرزندان نسلی هستيم که صنعت شان ساختن سقاخانه
سياحت اش ؛ رفتن به زيارت ائمه اطهار
طبابت اش ؛ دخيل بستن
راه حل مشکلاتش ؛ نذر کردن و سفره انداختن
مراسم ملی اش ؛ زنجير زدن و قمه زدن
تفريح و سر گرمی اش ؛ به روضه خوانی رفتن
و از همه مهمتر ؛ فرهنگش ؛ فرهنگ شهادت بود و هست
. دل شير می خواهد که خلاف جريان آب شنا کنی

Wednesday, February 02, 2005

Here I am

She's All I Ever Had
(R. Rosa - G. Noreiga - J. Secada)

Here I am
Broken wings
Quiet thoughts
Unspoken dreams
Here I am
Alone again
And I need her
nowTo hold my hand
She's all, she's all I ever had
She's the air I breathe
She's all, she's all I ever had
It's the way she makes me feel
It's the only thing that's real
It's the way she understands
She's my lover, she's my friend
And when I look into her eyes
It's the way I feel inside
Like the man I want to be
She's all I ever need
So much time
So much pain (but)
There's one thing
That still remains (It's the)
The way she cared
The love we shared
And through it all
She's always been there
She's all, she's all I ever had
In a world so cold, so empty
She's all, she's all I ever had
It's the way she makes me feel...

Tuesday, February 01, 2005

پرطلا

لبخند دیشب پرطلا چقدر عالی بود
ممنون